2016 German Design Award to Dutch Design

After winning the Red Dot Design Award in 2014, the soho 01 shower by JEE-O has now also won the 2016 German Design Award for the Bath and Wellness category. JEE-O’s soho collection is the result of a collaboration with the Amsterdam-based design studio, Grand & Johnson. Since 2012, the German Design Award recognizes pioneering international designs selected by a professional jury of the Rat für Formgebung, the German Design Council. The award will be presented on 12 February 2016, during a large-scale show at the Ambiente lifestyle fair in Frankfurt.

As Lammert Moerman, founder van JEE-O, reflects, “The German Design Award is one of the most prestigious prizes for design in the world. Audi, Vodafone and Volkswagen are previous winners. It is wonderful that we at JEE-O are now standing amongst them. Eleven years ago, when we began JEE-O in Nijmegen, who would have imagined this?”

soho: maximum minimalism by JEE-O and Grand & Johnson design

For their soho collection, JEE-O worked with the Grand & Johnson design studio in Amsterdam. Bertel Grote and Jeroom Jansen have more than 20 years of combined experience in creating high-end interiors, both in and beyond the Netherlands. Their style perfectly suits the DNA of JEE-O: spectacular but sober. Together, JEE-O and Grand & Johnson are creative cosmopolitans who give shape to maximum minimalism.

International recognition for Dutch design by JEE-O

What makes the German Design Award so exceptional begins with the competition requirements. The design must have already won a national or international design award. In addition, a brand cannot nominate their own product, but must have attracted the attention of the professional jury. “The jury saw us at the ISH bathroom fair in Frankfurt. Being nominated was already a fabulous honour. The fact that we have also won the award is fantastic – such great recognition for Dutch design!”

Worldwide success for JEE-O

The JEE-O brand is today distributed in nearly 30 countries around the world. In addition to the Netherlands, Germany and Belgium, as well as Austria and Switzerland, in the last few years, America, Israel and New Zealand have also become important customers. Lammert Moerman travels a great deal. “It is always exciting to express my enthusiasm for JEE-O, to distributors, dealers, shopkeepers and consumers. We want to spread our DNA everywhere.”

Today, Lammert Moerman proudly reports that Brazil, Australia, Italy, Japan, England, several Eastern European countries and Turkey have now all joined the JEE-O market community. “I am delighted that the cosmopolitan character of JEE-O has such worldwide appeal, for home bathrooms as well as in prestigious wellness and hotel projects, such as the recently completed rooftop shower at the W Hotel in Amsterdam and Silversand Hotels in the Maldives. We have already realized an impressive list of wonderful projects.

“If I look back over the last 11 years, there have been several milestones," says Lammert Moerman. “We began with freestanding showers. My first design was the JEE-O Original, which is still in our collection. In ten years, we grew from a single shower to total bathroom concepts. Today, JEE-O produces faucets, sinks, bath fillers and showers for interiors and outdoors. For me personally, other milestones were our introduction to the American market some three years ago and our rapid internationalization. We have won international awards, such as the prestigious Red Dot Award for our freestanding soho shower, which can be installed either indoors or outdoors. And now we can add the German Design Award.”

Working together with other creatives has been a great experience, and JEE-O will be doing more of it. As Lammert Moerman explains, “JEE-O also wants to serve as a platform for designers, a technical link link for successfully turning ideas and sketches into concrete products.

Lammert Moerman is rightly proud of what his Dutch brand has achieved. “In the years to come, we will continue to build on being a top, internationally respected brand. In addition, we especially want to be and to remain accessible to a wide group of people: distinctive in design, high-quality and durable, but without all the extra fuss.” 

For high-resolution images and more information about the soho and other JEE-O collections, please download the presskit below

German Design Award 2016 voor Dutch Design

Na het winnen van de Red Dot Design Award in 2014, heeft de soho 01 douche van JEE-O nu ook de German Design Award 2016 gewonnen in de categorie Bath and Wellness. De soho collectie van JEE-O is ontstaan uit een samenwerking met de Amsterdamse designstudio Grand & Johnson. De German Design Award wordt sinds 2012 uitgereikt aan internationaal baanbrekende ontwerpen door een vakjury van de Rat für Formgebung, de Raad voor Vormgeving. De award wordt op 12 februari 2016 uitgereikt tijdens een grote show in Frankfurt op de Ambiente lifestylebeurs.

Lammert Moerman, founder van JEE-O: “De German Design Award is wereldwijd één van de hoogst aangeschreven prijzen voor design. Eerdere winnaars waren onder andere: Audi, Vodafone en Volkswagen. Het is prachtig dat wij met JEE-O hier tussen staan. Wie had dat gedacht, toen ik elf jaar geleden begon met JEE-O vanuit Nijmegen.”

soho: maximaal minimalisme door JEE-O en designstudio Grand & Johnson

Voor de soho collectie heeft JEE-O samengewerkt met de Amsterdamse designstudio Grand & Johnson. Bertel Grote en Jeroom Jansen hebben samen meer dan twintig jaar ervaring in het creëren van high-end interieurs in binnen- en buitenland. Hun stijl sluit perfect aan bij het DNA van JEE-O: spectaculair maar sober. JEE-O en Grand & Johnson: creatieve kosmopolieten die samen vorm geven aan maximaal minimalisme.

Internationale waardering voor Dutch Design van JEE-O

Wat de German Design Award bijzonder maakt, zijn de toelatingseisen. Het ontwerp moet al eerder een (inter)nationale designprijs hebben gewonnen. Daarnaast kan een merk zichzelf niet nomineren maar het merk moet gespot worden door de vakjury. Lammert Moerman: “De jury heeft ons gezien op de sanitairbeurs ISH in Frankfurt. Genomineerd worden was al een geweldige eer. Dat we nu ook nog eens hebben gewonnen, is fantastisch. Zoveel internationale waardering voor ons Dutch Design!”

Wereldwijd succes voor JEE-O

In totaal is het merk JEE-O nu in bijna dertig landen wereldwijd uitgezet. Naast Nederland, zijn met name Duitsland en België, maar ook Oostenrijk en Zwitserland en sinds enkele jaren ook Amerika, Israël en New Zeeland belangrijke afzetmarkten. Lammert Moerman is veel op reis. “Het blijft boeiend om mijn enthousiasme over JEE-O over te brengen; op distributeurs, dealers, winkeliers en consumenten. We willen ons DNA overal verspreiden.”

Trots vertelt Lammert dat daar recent nog Brazilië, Australië, Italië, Japan, Engeland, diverse Oost-Europese landen en Turkije bij zijn gekomen. “Ik ben heel blij dat het kosmopolitische karakter van JEE-O blijkbaar wereldwijd aanslaat. Voor badkamers thuis, maar ook in prestigieuze wellness- en hotelprojecten zoals onlangs de rooftopdouche op het W Hotel in Amsterdam en de Silversand Hotels op de Malediven. We hebben al heel wat prachtige projecten mogen opleveren.”

“Als ik zo terug kijk op de laatste elf jaar, zijn er heel wat mijlpalen geweest”, aldus Lammert. “We begonnen met vrijstaande douches. Mijn eerste ontwerp was de JEE-O original, die overigens nog steeds in de collectie zit. In tien jaar zijn we van één douche naar complete concepten voor de badkamer gegaan. Nu omvat JEE-O kranen, wastafels, badvullers en binnen- en buitendouches.”

“Andere mijlpalen zijn voor mij onze introductie op de Amerikaanse markt zo’n drie jaar terug en de verdere snelle internationalisering. Diverse internationale onderscheidingen, zoals de prestigieuze Red Dot Award voor onze vrijstaande soho douche, die zowel binnen als buiten geplaatst kan worden. En nu dan de German Design Award.” Het samenwerken met andere creatieven bevalt goed en wordt de komende jaren uitgebouwd: “JEE-O wil ook een platform zijn voor ontwerpers; een schakel om ideeën en schetsen technisch om te zetten in concrete producten.”

Lammert Moerman is heel trots op wat hij als Nederlands merk al allemaal heeft bereikt. “We blijven de komende jaren verder bouwen om een internationaal en gerespecteerd A-merk te worden. Daarbij willen we vooral bereikbaar zijn én blijven voor een grote groep mensen. Onderscheidend in vormgeving, hoogwaardig en duurzaam, maar zonder verdere poespas.”

Kijk voor meer informatie op www.jee-o.com 

Hieronder zie je een impressie van het beeldmateriaal. Voor al het beschikbare beeldmateriaal van JEE-O download je eenvoudig de presskit.

Download PDF
Download PDF
About JEE-O

JEE-O Unique Bathrooms weds beautiful design to functionality in bathroom concepts. Extending beyond the bathroom, the designs by JEE-O also fit beautifully in the rest of the house, including the kitchen or sauna, by the swimming pool or on the beach. JEE-O has a minimalistic, innovative style with a cosmopolitan character. Bold and distinctive, yet refined: JEE-O creates concepts providing sufficient space for body and mind, always seeking an atmosphere of functional luxury.

2004 marks the birth of JEE-O, a creative concept by Lammert Moerman. The brand has grown immensely since that time; its selection of separate showers and baths, mixers and wash basins is currently available all across the globe. The JEE-O soho 01 shower won a Red Dot award and a German Design Award.

news